Downloads Firmware Gốc Của Iphone

Go down

Downloads Firmware Gốc Của Iphone

Bài gửi by Admin on 16/7/2013, 08:27

Downloads Firmware Gốc Của Iphone

http://www.iclarified.com/entry/index.php?enid=750&laid=32

http://heaveniphone.com/threads/39762-tong-hop-tat-ca-firmware-evasi0n-redsn0w-sn0wbreeze-itunes.html

download iOS 6.x firmware files for the iPhone 4?
http://www.iphonefaq.org/archives/972206


tham khao

http://didongmango.vn/threads/3345/

Để tiện cho anh em tải về firmware gốc cần thiết khi JB/ACT/Unlock iphone, dưới đây là các thông tin cần thiết về mỗi FW, bao gồm cả Baseband và Link Download.
Bài này sẽ được update khi có Firmware mới. Mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm và download FW gốc một cách dễ dàng hơn.

Lưu ý: Đây là FW Original (FW gốc) từ Apple. Mọi người không thể update/restore iphone một cách bừa bãi... Phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

iPhone 5


FW Version (Mã) Baseband (Model)
6.0 (10A405) (GSM) iPhone5,1_6.0_10A405_Restore.ipsw
6.0 (10A405) (CDMA) iPhone5,2_6.0_10A405_Restore.ipsw


iPhone 4S (GSM + CDMA)

FW Version (Mã) Baseband (Model)
6.0 (10A403) 3.0.04 iPhone4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
5.1.1 (9B206) 2.0.12 iPhone4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1 (9B179) 2.0.10 iPhone4,1_5.1_9B179_Restore.ipsw
5.0.1 (9A406) 1.0.14 iPhone4,1_5.0.1_9A406_Restore.ipsw
5.0.1 (9A405) 1.0.13 iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
5.0 (9A334) 1.0.11 iPhone4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload


iPhone 4 (GSM)

FW Version (Mã) Baseband (Model)
6.0 (10A403) 04.12.02 iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
5.1.1 (9B208) 04.12.01 iPhone3,1_5.1.1_9B208_Restore.ipsw
5.1.1 (9B206) 04.12.01 iPhone3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1 (9B176) 04.12.01 iPhone3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.0.1 (9A405) 04.11.08 iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
5.0 (9A334) 04.11.08 iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.3.5 (8L1) 04.10.01 iPhone3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.3.4 (8K2) 04.10.01 iPhone3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.3.3 (8J2) 04.10.01 iPhone3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.3.2 (8H7) 04.10.01 iPhone3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.3.1 (8G4) 04.10.01 iPhone3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.3 (8F190) 04.10.01 iPhone3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.2.1 (8C148) 03.10.01 iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.1 (8B117) 02.10.04 iPhone3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.0.2 (8A400) 01.59.00 iPhone3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.0.1 (8A306) 01.59.00 iPhone3,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.0 (8A293) 01.59.00 iPhone3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload


iPhone 4 (CDMA)

FW Version (Mã) Baseband (Model)
6.0 (10A403) 3.0.04 iPhone3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
5.1 (9B176) 3.0.04 iPhone3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.0.1 (9A405) 3.0.03 iPhone3,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
5.0 (9A334) 3.0.03 iPhone3,3_5.0_9A334_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.2.10 (8E600) 1.0.06 iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.2.9 (8E501) 1.0.06 iPhone3,3_4.2.9_8E501_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.2.8 (8E401) 1.0.06 iPhone3,3_4.2.8_8E401_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.2.7 (8E303) 1.0.06 iPhone3,3_4.2.7_8E303_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.2.6 (8E600) 1.0.05 iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.2.5 (xxxxx) 1.0.05 (No download available) Filesonic | Multiupload


iPhone 3GS

FW Version (Mã) Baseband (Model)
6.0 (10A403) 05.16.07 iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
5.1 (9B176) 05.16.05 iPhone2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.0.1 (9A405) 05.16.05 iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
5.0 (9A334) 05.16.05 iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.3.5 (8L1) 05.16.02 iPhone2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.3.4 (8K2) 05.16.02 iPhone2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.3.3 (8J2) 05.16.02 iPhone2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.3.2 (8H7) 05.16.02 iPhone2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.3.1 (8G4) 05.16.00 iPhone2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.3 (8F190) 05.16.00 iPhone2,1_4.3_8F190_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.2.1 (8C148a) 05.15.04 iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.1 (8B117) 05.14.02 iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.0.2 (8A400) 05.13.04 iPhone2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.0.1 (8A306) 05.13.04 iPhone2,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.0 (8A293) 05.13.04 iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.1.3 (7E18) 05.12.01 iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.1.2 (7D11) 05.11.07 iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.1 (7C144) 05.11.07 iPhone2,1_3.1_7C144_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.0.1 (7A400) 04.26.08 iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.0 (7A341) 04.26.08 iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload


iPhone 3G

FW Version (Mã) Baseband (Model)
4.2.1 (8C148a) 05.15.04 iPhone1,2_4.2.1_8C148_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.1 (8B117) 05.14.02 iPhone1,2_4.1_8B117_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.0.2 (8A400) 05.13.04 iPhone1,2_4.0.2_8A400_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.0.1 (8A306) 05.13.04 iPhone1,2_4.0.1_8A306_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
4.0 (8A293) 05.13.04 iPhone1,2_4.0_8A293_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.1.3 (7E18) 05.12.01 iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.1.2 (7D11) 05.11.07 iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.1 (7C144) 05.11.07 iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.0.1 (7A400) 04.26.08 iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.0 (7A341) 04.26.08 iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
2.2.1 (5H11a) 02.30.03 iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
2.2 (5G77) 02.28.00 iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
2.1 (5F136) 02.11.07 iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
2.0.2 (5C1) 02.08.01 iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
2.0.1 (5B108) 01.48.02 iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
2.0.0 (5A347) 01.45.00 iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload


iPhone 2G:

FW Version (Mã) Baseband (Model)
3.1.3 (7E18) 04.05.04_G iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.1.2 (7D11) 04.05.04_G iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.1 (7C144) 04.05.04_G iPhone1,1_3.1_7C144_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.0.1 (7A400) 04.05.04_G iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
3.0 (7A341) 04.05.04_G iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
2.2.1 (5H11a) 04.05.04_G iPhone1,1_2.2.1_5H11_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
2.2 (5G77) 04.05.04_G iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
2.1 (5F136) 04.05.04_G iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
2.0.2 (5C1) 04.05.04_G iPhone1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
2.0.1 (5B108) 04.05.04_G iPhone1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
2.0.0 (5A347) 04.05.04_G iPhone1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
1.1.4 (4A102) 04.04.05_G iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
1.1.3 (4A93) 04.03.13_G iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
1.1.2 (3B48b) 04.02.13_G iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
1.1.1 (3A109a) 04.01.13_G iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
1.0.2 (1C28) 03.14.08_G iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
1.0.1 (1C25) 03.12.08_G iPhone1,1_1.0.1_1C25_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload
1.0.0 (1A543a) 03.11.02_G iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw Filesonic | Multiupload(Tổng hợp bvkakalot)
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 2046
Points : 3620
Reputation : 0
Join date : 25/10/2009
Đến từ : http://casablanca.forumvi.com

Xem lý lịch thành viên http://casablanca.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Downloads Firmware Gốc Của Iphone

Bài gửi by lx150 on 14/2/2014, 17:47

TinyUmbrella

http://heaveniphone.com/threads/39762-tong-hop-tat-ca-firmware-evasi0n-redsn0w-sn0wbreeze-itunes.html

Code:
http://cache.firmwareumbrella.com/downloads/tinyumbrella-7.04.00.exe
avatar
lx150
Kỵ binh tinh nhuệ
Kỵ binh tinh nhuệ

Tổng số bài gửi : 889
Points : 1855
Reputation : 0
Join date : 07/07/2010
Đến từ : Ha Noi

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Downloads Firmware Gốc Của Iphone

Bài gửi by lx150 on 14/2/2014, 17:50

avatar
lx150
Kỵ binh tinh nhuệ
Kỵ binh tinh nhuệ

Tổng số bài gửi : 889
Points : 1855
Reputation : 0
Join date : 07/07/2010
Đến từ : Ha Noi

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Downloads Firmware Gốc Của Iphone

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết